Blogg

Hjälp efter våldtäkt i Göteborg

25 sep 2021

Att ha blivit utsatt för ett brott kan göra att man hamnar i chock och inte vill tänka på vad som hänt, men har man blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg så ska man anmäla det så fort som möjligt.

Det svåra med att ha utsatts för ett sexualbrott är att man kanske kände personen som gjorde det. Man vill inte dra in polisen och ställa till en skandal. Eller så är man rädd för att få mer problem om man gör det.

Man undrar vad folk ska tänka om en, kanske kommer de att säga att det var ens eget fel. Att man hade varit med på det men ångrat sig eller att man bara hittat på. Man vet kanske inte ens vad man ska kalla det som hände.

Har man blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg så finns det diskret och skyddande hjälp att få. Människor som hjälper till att sätta namn på vad som hänt. De arbetar dagligen med såna brott och vet hur svårt det är.

Man kan få gratis hjälp av en advokat om man utsatts för sexalbrott eller våldtäkt

Man vet kanske inte hur man ska börja och drar sig för att kontakta polisen, det blir så dramatiskt. Då kan man ta kontakt med ett sjukhus eller med en advokat direkt. Det finns advokater som bara arbetar med sexuella brott så de vet hur jobbigt det kan vara.

Ringer man, eller mejlar, så får man prata i lugn och ro med någon som kan hjälpa. Det är första steget.

En ny tid i livet väntar

27 maj 2021

Livet har en tendens att bjuda på oförutsedda förändringar. Dessa förändringar kan vara både bra och dåliga. Oavsett vilket behöver du ta dig igenom dem och få ordning på ditt liv igen.

Äntligen är du fri, börjar leva ditt liv igen. Uppskatta allt du har omkring dig. Ibland kan du gå ut och ställa dig i trädgården, bara för att andas, titta och känna in allt du har omkring dig. Hemmet som en gång var ett fängelse, är nu en frihet. Att lämna ditt ex är det bästa du gjort. Även om det var en tuff period, med bråk om vem som skulle ha vårdnaden, så var det värt det. Att leva som du gjorde är inget liv. Du gjorde allt din partner sa och skulle helst inte känna eller tänka något själv. Nej, aldrig igen ska du vara fängslad. Friheten vinner varenda gång.

Blommar ut till en stark blomma

Under många år har du fått höra hur dålig du är, alla fel du gör, hela tiden. Tills du insåg att nej, det är inte jag. Alla fel kan inte bero på mig. Dagen du bestämde dig, det var dagen du började leva. Det är givet att du ska få vårdnaden i Göteborg. Ditt ex är inte kapabel att ta hand om ett barn. Barnet vill för den delen bo med dig. Alla viktiga frågor gällande barnet kommer att gå raka vägen till dig. Men barnet kommer trots det att få träffa sin andra förälder, precis som alla barn förtjänar att göra.

Att arbeta i Sverige

24 mar 2021

Många är intresserade av att kunna arbeta i Sverige. För att kunna göra det behöver du ett arbetstillstånd. När du fått arbetstillstånd får du arbeta. Behöver du hjälp kan du kontakta jurist.

Att arbeta i Sverige är viktigt för många människor. Villkoren då du arbetar här skiljer sig i många fall ganska mycket från många andra länder. Det finns lagar som reglerar arbetstider och löner och övriga villkor. Planerar du att fortsätta att bo i Sverige behöver du ett arbete för att tjäna ditt uppehälle.

Att söka arbetstillstånd kan kännas som en omöjligt lång och komplicerad uppgift. Processen är inte alltid glasklar och du kan känna oro för utgången. Kommer jag att kunna få arbetstillstånd? Kommer jag att hitta ett bra arbete? I många fall kan det kännas tryggt och bra att få hjälp från en firma med jurister.

Vad kan en juristbyrå hjälpa mig med?

För dig som inte redan bor i Sverige men planerar att leva och arbeta här är en juristbyrå en trygg hjälp. En juristbyrå som har arbetat med liknande frågor länge har naturligtvis erfarenhet och kunskaper du själv saknar. De har arbetat med många olika människor och företag i många olika situationer.

En jurist med rätt kompetens och erfarenhet vet hur du ska hantera din ansökan om arbetstillstånd. Juristbyrån hjälper dig genom hela processen, från början till slut. De ser till att du får fram rätt dokument och de hjälper dig att formulera dig på rätt sätt. Ni har samma mål - att ditt arbetstillstånd blir beviljat.

När har man rätt till en offentlig försvarare?

15 mar 2021

Det händer att man hamnar i situationer som gör att man behöver hjälp av en advokat. Men vad kostar det egentligen att anlita en advokat och när har man rätt till en offentlig försvarare?

Av olika anledningar hamnar man ibland i situationer i livet som måste lösas med hjälp av lagen. I vissa fall hamnar dessa ärenden också i domstol. Det kan vara om man är misstänkt för ett brott, som exempelvis rattfylleri, misshandel, stöld eller ekobrott. Men det kan även vara en vårdnadstvist gällande gemensamma barn och andra tvister.

Som privatperson har man i vissa fall rätt till rättshjälp vilket innebär att det är staten som betalar advokatkostnaden. Om man har rätt till rättshjälp vid en vårdnadstvist beror på hur stor inkomst man har. När det gäller brott kan man bara få rättshjälp om det brott som man är misstänkt för kan ge mer än sex månaders fängelse. Det är tingsrätten som avgör om man har rätt till en offentlig försvarare.

Tips på hur man hittar rätt advokat

Samtidigt som tingsrätten fattar beslutet att man har rätt till rättshjälp brukar de också utse en offentlig försvarare. Man har då rätt att själv föreslå och välja sin försvarare vilket man också bör göra. Det är nämligen inte alls säkert att den advokat som tingsrätten förordnar uppdraget är specialiserad på den typ av ärende som man behöver hjälp med. Vill man ha tips på advokater inom ett visst rättsområden har advokatsamfundet en bra sökfunktion på sin hemsida. Läs mer om offentlig försvarare på denna hemsida: offentligförsvarare.se

Specialisering inom ett område

4 feb 2021

Inom juridikens värld finns det ett flertal olika nivåer på utbildning men även olika områden. Det man brukar specialisera sig på som advokat är det område som man har extra intresse för.

Lite likt en läkare som har en grund som man sedan väljer specialisering på så fungerar det också med advokater. Det finns de som har flera olika områden som de arbetar med, men ofta väljer man ett som man får en rejäl spetskompetens på. Likadant är det med advokatbyråer där flera advokater kan slå sig samman, eller bli anställda. Även de kan vara specialiserade eller så plockar man samman advokater med olika områden för att skapa en bredd.

Kunskap och känsla

För att kunna hålla sig professionell och arbeta för klientens bästa så är det viktigt att man som advokat både kan hålla känslorna i schack men även att man har en viss empati. För en advokat som är specialiserad på vårdnadstvister är det viktigt att ta in alla fakta men inte tappa fokus på det som är viktigast. I detta fall är det egentligen inte klienten utan barnen.

Man bör givetvis i alla sammanhang lägga ett stort fokus på att se till att klienten får känna sig hörd och att alla klientens önskemål tas under beaktning. Däremot ska en rättegång vara saklig och alla fakta bör komma fram för att rätten ska kunna fatta ett rättvist beslut. Som part i en vårdnadstvist är det därför viktigt att notera och delge advokaten alla fakta.

Ibland räcker det med medling

15 dec 2020

Har ni separerat och har problem med att komma överens om var ert gemensamma barn ska bo? Genom att tidigt ta hjälp av en familjerättsjurist blir det ofta lättare att lösa konflikten.

Som vårdnadshavare till ett barn bär man det praktiska ansvaret för barnets personlig utveckling och hälsa och för att det Ska må brA. Vid en skilsmässa eller separation kan det uppstå en vårdnadstvist mellan föräldrarna angående barnet. Det kan exempelvis handla om var barnet ska bo och hur ofta det ska träffa den andra föräldern. Men även val av skola och andra viktiga beslut kan ge upphov till en vårdnadstvist. Detta går ofta att lösa genom medling av en familjerättsjurist, i andra fall måste konflikten lösas i domstol. Det är väldigt sällan som domstolen dömer till ensam vårdnad utan gemensam vårdnad anses oftast vara det bästa för barnet.

Barnets bästa avgör vårdnadstvisten

När rätten dömer i en vårdnadstvist utgår den alltid från vad som är bäst för barnet. Detta kan exempelvis innebära att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna lika mycket eller bara hos en av dem men regelbundet träffa och umgås med den andra föräldern. Rätten lyssnar också till vad barnet vill men det är inte avgörande i hur de dömer, men ju äldre barnet är desto mer väger dess vilja. Ibland dömer också domstolen också till ensam vårdnad men det se oftast som en sista utväg. Ofta är detta då det förekommer våld i relationen eller om en av vårdnadshavarna kraftigt brister i ansvaret för barnet. Lär dig mer om vårdnadstvister på denna webbsida: https://www.vårdnadstvisterstockholm.se

Behöver du en asyladvokat?

4 dec 2020

Världen ser inte ut som den borde tyvärr. I delar av världen fortsätter krig och förtryck. Människor kränks och skadas. För den som kommit till Sverige kan vägen till trygghet ändå vara lång.

Alla önskar vi leva under trygga förhållanden. För att kunna må bra och fortsätta utvecklas som människa behöver man vissa saker. Det handlar om att veta att hemmet står kvar när man kommer hem efter arbetsdagen. Det handlar om att inte behöva vara rädd för beväpnad milis.

Det handlar också om behov vi tar för helt självklara i Sverige. Ett fungerande elnät. Vatten som går att dricka direkt från kranen. Jämn och hög tillgång på olika matvaror. Att kunna få leva fritt som exempelvis homosexuell eller som kvinna. Det som är vardag för svenskar är lyx för vissa andra.

Läs mer om asyladvokat.

Asylrätt och rätt hjälp

Asylrätt är det juridiska område som reglerar rätten för utländska medborgare och statslösa att stanna i Sverige. Naturligtvis är det helt omöjligt att på egen hand orientera sig om vad som gäller och hur man ska bära sig åt för att få fortsätta leva i Sverige. Som flykting behöver man därför en erfaren advokat.

För dig som lever under hot om dödsstraff eller annat hot i ditt hemland är det en oerhörd press att inte veta om du kommer att få asyl. Med en kompetent advokat vid din sida kan du känna dig trygg med att hen gör allt som finns att göra för att hjälpa dig. Ta kontakt med en bra advokatbyrå!

En advokat kan prata för dig

10 okt 2020

Både ett brottsoffer och en förövare har rätt till advokat i Sverige. Rättssäkerheten innebär att lagen beaktas och att alla behandlas med respekt och rättvisa. Advokaten för din talan.

Inför lagen är vi alla lika, är ett talesätt. Men man kan också bli helt paralyserad vid tanken på en förestående rättegång. För att ha en ärlig chans behöver man anlita en advokat som kan se saken ur sin klients synvinkel och agera professionellt.

En pålitlig företrädare

Bor man i södra Sverige är det ganska naturligt att man exempelvis anlitar en skicklig brottmålsadvokat i Malmö. Du berättar om din syn på saken och den situation du har hamnat i. Därefter kan en advokat bedöma dina chanser och möjligheter utifrån vad lagen säger. En advokat med erfarenhet vet hur man handskas med problemen, för han har redan företrätt flera andra personer i en liknande belägenhet. Man kan också titta på liknande rättsfall i Sverige och hur domar har utfallit. En advokat har ett mycket stort kontaktnät och kan få goda råd av sina kollegor när det gäller att se saken ur din synvinkel. Taktik kallas det, och det är ibland svårt att tänka klart själv för en klient, så därför behöver man anlita en stabil och juridiskt kunnig företrädare. En brottmålsadvokat kan analysera läget.

Försvarsadvokat eller målsägandebiträde

Brottmålsadvokatens roll beror på vad saken gäller. Är du anklagad för ett brott är han din försvarsadvokat och finns på plats både vid polisförhör och rättegång. Du ska ha en rättvis chans att få din sak prövad, och en advokat försöker få dig frikänd. I annat fall kan din försvarsadvokat både peka på förmildrande omständigheter och yrka på ett kortare straff och lägre böter.

Brottsoffer har en särskilt utsatt situation i rätten. Dels har de utsatts för ett trauma och dels kan det vara obehagligt att berätta om det offentligt och tvingas peka ut förövaren. Ett brottsoffer behöver ett målsägandebiträde. Här ska brottmålsadvokaten vara till hjälp och föra klientens talan, vara en stödperson och begära ett så högt skadestånd som möjligt. När offret är ett barn och förövaren en vårdnadshavare är det en extra känslig situation. Barnet har då rätt till en särskild företrädare, och även då träder brottmålsadvokaten in med sin expertis och sitt professionella agerande. Barn är extra sårbara, och man kan förstå vilket trauma det är att tvingas ange sina föräldrar och att växa upp i en så otrygg miljö.

Entreprenadjuridik för dig som har byggplaner

5 okt 2020

Att inleda ett samarbete om en byggnation kan vara ett stort projekt - eller ett mindre. För att allt ska flyta på och allt vara utrett från början behövs kunskaper och avtal. Lär dig mer här.

Entreprenadjuridik är ett område av juridiken som är ganska specialiserat. Inte desto mindre är det något som många behöver sätta sig in i. En byggnation innefattar nästan alltid ett samarbete mellan ett antal företag - från två och upp till många.

Ansvarsfördelning och avtal är helt nödvändigt i detta sammanhang. Både för att alla ska ha helt klart för sig vad de ska göra och för att alla krav från myndigheter och andra ska uppfyllas. Det är ofta komplicerat även för den som är insatt i förfarandet.

En entreprenad måste genomföras med tillstånd enligt miljöbalken och enligt de specialförfattningar som finns för området. Området skiljer sig från den vanliga byggrätten genom att arbetet utförs av annan part. Vanligen används ett av två standardavtal, kallade AB 04 och ABT 06. Det förstnämnda används då beställaren står för planeringen. Det andra då entreprenören är den som har planeringsansvar.

Vad är det som behöver avtalas vid en entreprenad?

En entreprenad kan vara olika stor. Det kan handla om två företag som gemensamt bygger en fastighet, en väg eller någon annan anläggning. Oftast handlar det om betydligt fler inblandade än enbart två firmor. Vem som ansvarar för vad, i vilken ordning saker ska och behöver göras spelar roll. Vem som tar myndighetskontakter och juridiskt ansvar likaså. Vilka leverantörer som anlitas för byggnationen och vem som fakturerar vem.

Skulle det uppstå tvister får det inte heller råda något tvivel om vem som ansvarar för vilket område av projektet. Det är en mängd frågeställningar som måste beaktas och redas ut innan man ens startar byggnationen.

Entreprenadjuridik och byggrätt

I Sverige liksom i de flesta andra länder regleras naturligtvis projekt inom byggnation, entreprenad eller inte, av lagen. Oavsett vad man väljer att skriva i ett avtal mellan deltagande parter gäller svensk lag. Den kan inte avtalas bort genom några som helst avtal utan lagen gäller i första hand.

Det är lätt att inse att man som deltagare i en entreprenad bör försäkra sig om ett korrekt förfarande genom att engagera en juridisk firma. De kunskaper och den erfarenhet en dylik besitter kan inte ersättas av någon annan. Ett korrekt skrivet avtal förutsätter insikt och kunskap som endast en jurist förväntas besitta. En tidig kontakt förhindrar problem.

Att handskas med en svår situation

27 sep 2020

En skilsmässa med åtföljande vårdnadstvist är aldrig kul. Ändå går inte alltid allt som man vill och det är något man kan behöva ta tag i. Det ska man inte göra ensam, och det behöver man inte heller!

En skilsmässa är en vardaglig sak idag. Det händer många att man en dag finner det omöjligt att fortsätta ett förhållande. Inga höjda ögonbryn brukar synas till då det händer. För alla inblandade är det ändå så långt ifrån en vardaglig sak som man kan komma.

Ibland rör en skilsmässa eller separation bara två personer, men ofta är man fler än så - många har minderåriga barn att ta hänsyn till. För de flesta fungerar det. Men inte för alla.

Hur uppstår en vårdnadstvist och hur löser man den?

En vårdnadstvist är sällan något som plötsligt briserar som en bomb. De flesta vårdnadstvister uppstår under en längre period av oenighet. När den eskalerar eller börjar slita alltför mycket på parterna inser man kanske att det är dags att ta nya grepp. Kanske t o m radikala grepp. Vi har en vårdnadstvist.

En sådan tvist ska inte förväxlas med begreppet umgängesrätt. Och umgängesrätt ska inte tolkas som att föräldrar till varje pris ska ha rätt till att träffa sina barn. Det är barnen som har rätt att ha relationer med sina föräldrar. Det är en liten men viktig skillnad. När föräldrar tappar sin vuxenroll och inte kan enas om det som tillhör vardagen för de gemensamma barnen - uppfostran, skolgång, semestrar - behöver de hjälp.

Juridiken bakom vårdnadstvisten

Gemensam vårdnad är det som alltid eftersträvas och som anses vara bäst för barnen. I de fall där detta inte fungerar kan en förälder ta beslutet att begära enskild vårdnad. I vissa fall kan det vara så att en förälder bedöms inte kunna fungera som vårdnadshavare. Det kan handla om brottslighet som våld eller annat. Det kan handla om sjukdom av psykisk, eller i vissa fall fysisk, art som gör att föräldern inte kan hantera situationen.

Det juridiska förhållandet mellan föräldrar och deras barn regleras i Föräldrabalken, och den kan faktiskt vara nyttig läsning. Sedan är det en annan sak hur rätten vanligen tolkar lagen och då behöver du en juridiskt kunnig person i närheten. Du behöver en advokat som agerar som ditt ombud. Många tvekar inför att driva saken i rätten och inför tanken på arvoden. Men frid är värt det och kostnadsfrågan kan lösas den med.

Ta hjälp tidigt i vårdnadstvisten

16 sep 2020

Har ni separerat och har svårt att komma överens om var barnen ska bo? Kommunens socialtjänst kan ofta hjälpa till att medla, eller så kan man ta hjälp av en erfaren familjerättsjurist.

Vid en vårdnadstvist måste man alltid utgå från barnets bästa. Vad föräldrarna vill saknar helt betydelse. Som vårdnadshavare ska man fatta viktiga beslut i barnets liv, och det kan till exempel röra saker som var hen ska gå i skolan eller bo. Gemensam vårdnad anses oftast vara det bästa för barnet och rätten utgår alltid från att föräldrarna i första hand ska ha gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad behöver dock inte betyda att barnet ska ska bo lika mycket hos båda föräldrarna, utan det kan vara att det bästa för barnet är att bo hos den ena föräldern och ha ett regelbundet umgänge med den andra.

Viktigt att alltid lyssna på barnet

Ska ett växelvis boende fungera så kräver det att vårdnadshavarna kan kommunicera bra med varandra. Då blir det enklare för båda parter att tillgodose barnets behov såsom fritidsaktiviteter och att träffa vänner etc. En domstol lyssnar alltid till var barnet vill bo och ju äldre barnet är desto större hänsyn tas till hens vilja. Även om barnet bara bor hos den ena föräldern har hen rätt att träffa och umgås med den andra. En förälder kan ibland anses ha förbrukat sin rätt att träffa barnet. Det kan exempelvis vara om föräldern har missbruksproblem eller om den skadar barnet. Även psykisk ohälsa och samarbetssvårigheter kan leda till att en förälder förlorar rätten att träffa barnet.

Skriv ett umgängesavtal

I de fall en domstol dömer till enskild vårdnad bestäms också om barnet ska ha rätt till umgänge med den andra föräldern. En vårdnadstvist är en känslig process för både barn och vårdnadshavare. Därför kan det vara bra att så tidigt som möjligt ta hjälp av en familjerättsjurist med stor erfarenhet av vårdnadstvister. Ofta kan man lösa konflikten genom medling och samtal, men går inte detta så måste tvisten lösas i domstol. Då kan det ta så lång tid som två år innan tvisten är löst. Viktigt att komma ihåg är att även om rätten ger den ena föräldern ensam vårdnad så har den andra fortfarande rätt att träffa barnet. Detta kan man med fördel reglera i ett umgängesavtal. Ett sånt avtal gör det omöjligt för vårdnadshavaren att flytta långt bort med barnet då det i så fall skulle innebära att umgängesavtalet bryts. Läs mer om familjerätten på denna hemsida: https://www.familjerätthelsingborg.nu

Ta hand om barn tillsammans

1 sep 2020

Bara för att man går isär som ett par så innebär det inte att man är osams gällande barnen. De flesta par fortsätter att ha gemensamt ansvar för sina barn. Men vad innebär gemensam vårdnad?

Normalt sett har båda föräldrarna vårdnaden om sina barn. Det är endast ifall en förälder inte önskar detta som man kan få ensam vårdnad. Ibland är det för att den ena föräldern inte anses lämplig av någon anledning. Eller för att den ena föräldern inte själv vill ha det ansvaret. Men om ingen av föräldrarna gör någon åtgärd så har båda automatiskt samma ansvar. Även ifall man är osams om relationen så kan det gå bra när det kommer till barnens väl.

Praktiskt innebär det att man båda just ska se till att barnen har det bra. Men det innefattar även att båda ska ta del av information och ge sitt godkännande. Det kan vara vad som händer i skolan. Om barnen blir sjukt eller skadas och behöver vård. Byte av skola. Eller godkännande av båda föräldrar ifall barnet ska flytta från adressen där det är skrivet.

Boende och vård

Att ha gemensam vårdnad är däremot inte detsamma som att man delar barnens boende lika. Med ett lika ansvar är det föräldrarna själva som bestämmer hur de vill dela på boendet. Ibland kan den ena föräldern själv välja att inte ha sina barn lika mycket. Det kan bero på att man har ett arbete som innebär att man inte kan ta hand om barnen lika mycket. Eller så kanske man bor långt ifrån barnens skola så det är praktiskt svårt att lösa. Man kan också ändra delningen hur och när man själva önskar. Så länge båda föräldrarna är överens.

Ense men oense

Det händer att föräldrar är ense om barnens vårdnad men oense om barnens boende. Då finns det åtgärder som man kan ta till för att försöka lösa tvisten. Socialen kan göra ett första försök till en lösning. Om det inte går så kan ärendet gå vidare till tingsrätten. Men det kan också bero mycket på hur gamla barnen är. Om barnen är över tolv så brukar rätten ta hänsyn till vad barnen själva vill.

Med hänsyn menas att man lyssnar till barnens önskemål men inte alltid följer vad barnen vill till punkt och pricka. Det kan exempelvis ha att göra med att man bedömer den ena föräldern som olämplig för en längre boendetid.

Ibland är det extra viktigt att ha rätt person vid sin sida

28 aug 2020

Juridik är ett komplext ämne. Det gör det omöjligt för en advokat att behärska alla olika områden. De flesta advokater specialiserar sig därför bara inom ett eller ett par rättsområden.

Alla advokater är specialiserade inom olika rättsområden som familjerätt, bolagsrätt, arbetsrätt och brottmål med flera. Detta då juridik är ett stort och invecklat ämne som innefattar så många olika områden. Dessutom är lagboken tjock och det är omöjligt för en jurist att kunna läsa in sig på eller vara bra på alla ämnen. En advokat som åtar sig uppdrag inom många olika rättsområden bör man därför akta sig för. Särskilt om man är misstänkt för eller står åtalad för något så allvarligt som ett brott.

Vid allvarligare brottmål har man rätt att själv välja sin försvarare

Är man misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har man rätt att själv välja sin försvarare. Man behöver alltså inte ta den offentliga försvarare som rätten utser, utan kan be att få någon annan. Det är viktigt att man känner förtroende för den person som ska försvara och bistå en genom hela processen. Har man inte tidigare varit i en liknande situation är det inte så lätt att veta vilken advokat man ska kontakta, men det är viktigt att man väljer någon som är specialiserad på just brottmål. Det är alltid bra att gå på rekommendationer från vänner och familj. Kan man inte det får man göra en sökning på nätet, exempelvis på “brottmålsadvokat i Helsingborg”.

Så ska en skicklig brottmålsadvokat vara

Det är viktigt att den brottmålsadvokat man anlitar har den tid som krävs för målet och inte är alltför uppbokad med andra klienter. Detta då advokaten ifall att det behövs ska bedriva egna utredningar och hitta vittnen och inte bara gå på polisens arbete. Advokaten ska även förbereda sin klient inför polisförhör och de frågor som kan tänkas ställas och sedan även vara med vid förhören. Sitter man dessutom häktad blir advokaten den som håller kontakten med yttervärlden och hjälper till med att underrätta arbetsgivare och kanske se till så att hyran betalas i tid. Att vara misstänkt för ett brott kan vara väldigt jobbigt och det är viktigt att man känner stort förtroende för sin brottmålsadvokat. Skulle man inte göra det eller om något ändras på vägen ska man inte tveka att byta advokat så fort som möjligt.

Brottmålsadvokaten ska ha erfarenhet av den typ av brott som det gäller

26 aug 2020

Att åtalas för ett brott är allvarligt och det kan få stora konsekvenser för livet och framtiden. Därför är det jätteviktigt att man ser till att anlita en skicklig brottmålsadvokat.

Det finns tillfällen i livet då man inte ska lämna saker åt slumpen, som exempelvis om man är misstänkt för eller står åtalad för ett brott. Om brottet har en straffsats på minst sex månader har man rätt till en offentlig försvarare. Man brukar då få en försvarare utsedd av domstolen men man bör istället välja och föreslå en annan advokat. Det är viktigt att anlita en brottmålsadvokat som är specialiserad på det brott som man är misstänkt för. Är man misstänkt för bokföringsbrott ska advokaten vara kunnig i bokföring och ekobrott etc.

Så ska en bra brottmålsadvokat agera

Tyvärr finns det både bra och mindre bra brottmålsadvokater. En advokat som specialiserar sig på alltför många ämnen är sällan skicklig och bör undvikas. Juridik är ett komplext ämne och det är omöjligt att vara bra på allt. Det är även viktigt att advokaten har den tid som ett brottmål ofta kräver och inte är uppbokad med för många klienter på en gång.

En bra brottmålsadvokat förbereder sin klient inför polisförhör och de frågor som kan tänkas ställas och är också personligen närvarande. Advokaten ska även ibland bedriva egna utredningar och hitta vittnen och inte bara bygga målet på polisens uppgifter. Det är viktigt att man känner förtroende för sin advokat och litar på att denne gör sitt yttersta. Att ha en socialt begåvad advokat kan i vissa fall underlätta i kontakt med andra inblandade parter.

Är man missnöjd ska man byta advokat

Att bli dömd för ett brott kan få konsekvenser för det framtida arbetslivet då en prick i brottsregistret finns kvar i mellan fem till tio år. Därför är det viktigt att man ser till att anlita en så skicklig brottmålsadvokat som möjligt. Vet man inte vem man ska kontakta får man söka på internet eller via Advokatsamfundet där också advokatens specialområde finns listat. En advokat ska inte åta sig ett uppdrag som den inte tror att den klarar av. Men det kan ändå vara en bra idé att fråga advokaten om den har god erfarenhet av den typ av brott det gäller. Viktigt att känna till är att man alltid kan byta advokat, även vid ett senare tillfälle.

Vikten av bindande avtal och kontrakt

28 jul 2020

Ligger ni i startgroparna för att dra igång ett nytt byggprojekt? Ta hjälp av en jurist och skriv ett korrekt avtal med alla inblandade innan ni börjar så undviker ni många problem.

Ett korrekt skrivet avtal mellan olika aktörer och beställare gör att risken för missförstånd minskar vilket leder till mindre problem genom hela byggprocessen. Alla inblandade parter i bygget har nytta av ett korrekt avtal. Både beställare, entreprenörer och underentreprenörer. Detta för att bygget ska bli klart i tid. Därför är det viktigt att alla inblandade gör det arbete som de har åtagit sig att göra enligt avtalet som man skriver. Detta för att undvika förseningar som ofta även påverkar budgeten. Det finns särskilda standardavtal som man kan använda sig av men de är inte alltid kompletta eller går att applicera på alla byggprojekt. Det är därför bättre att anlita en särskild entreprenadjurist som vet vad som är viktigt i ett byggprojekt.

Låt en entreprenadjurist sköta kontakten med myndigheter

Det är dessutom ofta många krångliga regler och lagar som man måste ta hänsyn till och tillstånd behövs nästan alltid från olika myndigheter. Det är inte alltid så lätt att veta var man ska börja och alla tillstånd och allt pappersarbete kan lätt göra att hela bygget försenas i väntan på myndigheternas svar. En entreprenadjurist kan sköta all kontakt med myndigheter och se till att alla avtal och tillstånd kommer på plats. En jurist är väl insatt i myndighetsprocesser och kan även deras särskilda språk vilket underlättar och missförstånd kan lättare undvikas. Att ta hjälp av en entreprenadjurist leder oftare till att man har alla tillstånd på plats mycket snabbare och byggprojektet blir också färdigt fortare. Ur ekonomisk synvinkel är detta också givetvis bra då man snabbare kan gå vidare till nästa byggprojekt.

Välj en juristbyrå med gedigen erfarenhet

Håller man på att planera ett framtida byggprojekt ska man kontakta en entreprenadjurist så tidigt som möjligt i processen. Vänd er till en juristbyrå med lång erfarenhet och bred kompetens. Fråga efter referenser och vilka andra byggprojekt som de arbetat med. Det kan vara en god idé att konsultera två olika juristbyråer för att få en uppfattning om prisbilden och om de arbetar annorlunda. Det är viktigt att ha en entreprenadjurist som man känner förtroende för och som har all den tid som kan behövas för att få alla kontrakt på plats och tillstånd från myndigheter.

← Äldre inlägg