Blogg

RSS

När arvstvisten får släkten att se rött

31 May 2024

Ta dig fram genom de dimmiga vatten som en arvstvist kan utgöra, med insikt och försiktighet. Det kan vara komplicerat och kräver riktig fingertoppskänsla.

Arvstvister kan dyka upp som en obehaglig överraskning i samband med ett arvskifte. Plötsligt står familjen där, oenig om vem som ska ärva farmors gamla tekanna eller pappas sommarstuga på Gotland.

Även om det finns lagar och testamenten för att styra fördelningen av kvarlåtenskap är det inte ovanligt att känslorna tar överhand och skapar en rörig situation. För att undvika att familjen splittras eller hamnar i långdragna rättsprocesser, är det då viktigt att försöka hitta lösningar som alla kan leva med.

Tips för att undvika en arvstvist

Risken för att hamna i en arvstvist kan ofta minskas. Ett bra första steg är att upprätta ett tydligt testamente där man specificerar vem som ska ärva vad. Det låter kanske trist att fundera på sin egen bortgång, men det kan spara mycket huvudvärk för dina efterlevande. Glöm inte att prata med familjen om dina önskemål, så att alla vet vad som komma skall.

Det kan även vara en god idé att ha en neutral tredje part, exempelvis en jurist, som kan hjälpa till att medla i eventuella konflikter redan innan sådana hinner eskalera till fullskalig krigsföring. Kom ihåg, det är nästan alltid billigare – både ekonomiskt och känslomässigt – att lösa en arvstvist utanför domstol än att dra den inför rätta.

Hur ska man skydda sina barn från misshandel?

14 Feb 2024

Att skydda sina barn från att råka ut för misshandel är något många föräldrar kämpar med. Speciellt om barnen umgås i ett gäng där hårda tag är vanligt.

Många barn saknar känslan för var gränsen går vid fysisk kontakt. Det är lätt hänt att det som börjar som något oskyldigt övergår i ren och skär misshandel där de som deltar riskerar att skada sig ordentligt. Men hur ska man egentligen hålla sina barn borta från denna typ av umgänge?

Små barn tar ofta händerna när de blir ovänner. Det kan handla om något så enkelt som vem som ska ha vilken spade i sandlådan för att nävarna ska åka fram och ett regelrätt slagsmål ska ta fart. Med åren är det dock viktigt att lära sig använda sina ord för att lösa konflikter, men för alla blir det inte på det viset. Många barn fortsätter att slåss långt upp i åldrarna.

Risk för misshandel i umgänget

Tyvärr finns det gäng där det förekommer en mentalitet där misshandel är en del av vardagen. Där grupper har satt i system att slåss för att få sin vilja igenom och där hot om slag är vanliga. Bor man nära ett sådant gäng kan det kännas läskigt att släppa ut sitt barn vind för våg i området med vetskapen om vilka risker som lurar i närheten.

Som förälder kan man självklart inte skydda sina barn från allt ont i världen men det kan hjälpa mycket att bara hålla god uppsikt över barnet. Höra sig för om vilka vänner barnet umgås med och vara noggrann med att påpeka att våld aldrig är tillåtet. I de bästa av världar håller sig barnet till kompisar där spark och slag inte ingår i vad som anses vara normalt för umgänget.

Läs mer om misshandel på https://www.misshandel.nu/.

Advokat Malmö - står du inför en vårdnadstvist?

6 Jun 2023

Att man som par separerar eller skiljer sig är inte ovanligt. Vi förändras och kärlek kan både dö ut och uppstå på annat håll. Det finns också lagar att förhålla sig till i samband med att man ska avsluta ett äktenskap och för de allra flesta så blir det sällan några större problem i att komma överens och om vem som ska ha vad. Det gör ont, men det går ofta att lösa på ett sakligt och vuxet sätt.

Det finns emellertid exempel även på det motsatta och där en skilsmässa förvandlas till en renodlad tvist kring vem som ska ha huset, vem som ska ha bilen och vem som ska ha exempelvis sommarstugan och andra materiella ting. Det blir då ofta en fråga där man tar hjälp av en advokat i Malmö som riktat in sig på familjerätt.

En advokat inom familjerätt i Malmö kan även vara bra att anlita vid minsta lilla motstånd. Av den enkla anledningen att man genom detta också förhindrar större konflikter och hittar alternativa vägar för hur man ska gå vidare. Det finns även exempel på där en skilsmässa förvandlas till någonting helt annat och där bråken istället sker om vårdnaden av de gemensamma barnen.

En advokat kan hjälpa till med medling

Tyvärr ser man att antalet vårdnadstvister i Sverige ökat under senare år och att det alltid handlar om en oviss konflikt där rätten alltid utgår från att det bästa för barnen är fortsatt gemensam vårdnad och att båda vårdnadshavarna även fortsatt har lika ansvar. Därmed inte sagt att en vårdnadstvist är onödig och att en sådan aldrig behöver äga rum.

Tvärtom: i vissa fall så kan det vara en absolut nödvändighet. Vet du att den andra vårdnadshavaren inte erbjuder en trygg och säker miljö för dina barn så måste du också agera och anlita en advokat i Malmö som hjälper dig att vinna målet. I andra fall så kan en advokat inom familjerätt i Malmö vara exakt den person man behöver för att hitta en väg för vårdnad som passar båda parter.

Bristande kommunikation kan vara det stora skälet till att man inte kommer överens. Genom en advokat så får man en sakkunnig person som bidrar med medling och som kan hitta alternativa vägar för exempelvis skola, boende och umgänge.

Vill du arbeta som arbetsrättsjurist i Stockholm?

3 Jun 2023

Att arbeta som arbetsrättsjurist i Stockholm är en dröm för många. Är du en av dem och funderar på att läsa juridik kan du läsa vidare här och lära dig mer.

Jurist är rent allmänt ett yrke som har väldigt hög status i samhället och har du den yrkestiteln lär det troligtvis imponera på en hel del människor. Men för många handlar yrket inte om status utan att kunna hjälpa sina medmänniskor med rättsliga problem.

Den här motiveringen är varför en del jurister väljer att specialisera sig på arbetsrätt. Kanske drömmer just du om att arbeta som arbetsrättsjurist i Stockholm men vet inte riktigt hur du ska bli det? Nedan kommer vägen till yrket och vad som krävs för att bli arbetsrättsjurist i huvudstaden att beskrivas lite sammanfattat.

Plugga till arbetsrättsjurist i Stockholm

Ska du bli jurist måste du så klart studera juridik. Det är oftast hård konkurrens om platserna på juristprogrammet men har du bara viljan och motivationen kan du bli en av de som kommer in. Skulle dina betyg inte riktigt räcka hela vägen finns alltid möjligheten att läsa upp dem på Komvux, eller satsa på ett bra resultat på högskoleprovet.

Juristprogrammet finns på många universitet runt om i landet, men vill du plugga i Stockholm kan du göra det på exempelvis Stockholms universitet. Där hittar du arbetsrätt som en valbar kurs tillsammans med flertalet andra fördjupningskurser där du kan specialisera dina kunskaper om rättsfrågor. Vägen till att bli fullärd jurist är måhända lång, men är det din dröm kan det vara en väl värd investering av din tid.

Ta hjälp med dina juridiska ärenden hos https://www.arbetsrättsjuriststockholm.se.

Vikten av ett bra aktieägaravtal

6 May 2023

Att utforma ett bra avtal är inte alltid det lättaste. Ta därför alltid hjälp av en professionell firma när det är dags att skapa ditt företags aktieägaravtal.

Det är ingen hemlighet att avtal spelar en stor roll i affärer. Oavsett hur stort förtroende man kan ha för en partner eller dylikt kan det uppstå situationer där en muntlig överenskommelse helt inte duger då det uppstår en tvist. De flesta av oss har dock ingen juridisk bakgrund och att utforma avtal kan vara en komplicerad sak.

Ett av de många avtalen det kan handla om är ett så kallat aktieägaravtal. Oavsett hur stort eller litet ditt aktiebolag är kan det ske många oförutsedda saker. Har du tur kan det vara så att vinsterna blir mycket större än väntat, men även det motsatta kan hända med minskande vinst.

Vad är ett aktieägaravtal?

På ett väldigt kortfattat sätt går det att beskriva aktieägaravtal som en överenskommelse där samtliga eller en del av ägarna i ett aktiebolag ingår. Vad det gäller innehållet i ett sådant avtal kan det vara i princip vad som helst. Ofta handlar det dock om bestämmelser om vad som ska gälla i olika situationer.

Det är som sagt inte alltid helt enkelt att på egen hand utforma avtal om man inte har någon juridisk kunskap. Därför är det alltid en bra idé att ta hjälp av en juristbyrå när det är dags att utforma aktieägaravtal. Detta kan bidra till att minska tvetydigheter och således minska risken för tvister.

Misstänkt för brott – vad händer sedan?

15 Apr 2022

Att vara misstänkt för brott kan få förödande följder om det går så långt som att du blir dömd. Risken är dock mindre med en skicklig advokat vid sin sida.

När det har gått så långt som att du är misstänkt för ett brott kan fortsättningen ta en av två vägar. Antingen kanske polisen bedömer att du är oskyldig och misstankarna stryks. I så fall lämnar du utredningen i bästa fall som en fri man eller kvinna. Ett annat alternativ är att misstankarna har blivit så starka och bevisningen är så övertygande att en åklagare känner att det är värt att väcka åtal mot dig. Det är ett alternativ som du naturligtvis inte önskar, men som likväl kan bli verklighet. Du bör alltid vara beredd på det värsta. Att vara beredd på det värsta innebär dock inte att du ska försöka sabba för dig själv. Snarare att du ska förbereda ett försvar.

Kontakta din advokat om du är misstänkt för brott

Försvaret börjar redan när man är misstänkt för brott. Det du säger redan i polisens förhör kan användas mot dig i ett senare åtal. Därför är det väldigt viktigt att vara försiktig. Poliserna är erfarna och kan försöka olika slags knep för att få dig att försäga dig, och gör du det kan det mycket väl vara kört. För att undvika att hamna i en sådan situation ska du naturligtvis ha en advokat vid din sida. Redan i de första förhören. Som en försiktighetsåtgärd för att du inte ska göra bort dig.

Få hjälp med arbetstillstånd och kom igång snabbt på ditt nya arbete

22 Feb 2022

Har du fått ett erbjudande om arbete i Sverige? Grattis! Om du inte är medborgare i ett EU-land behöver du dock ett arbetstillstånd innan du kan börja arbeta. En advokat kan hjälpa till med det.

Har du precis fått erbjudande om ett riktigt drömjobb i Sverige vill du förmodligen inte att det ska rinna dig genom fingrarna på grund av krånglande byråkrati. Om det är så att du inte är medborgare i ett EU-land kommer du att behöva ett arbetstillstånd innan du kan börja på ditt nya jobb. Ett arbetstillstånd innebär att du får leva, bo och arbeta i landet.

För att få arbetstillstånd finns olika grundkrav som måste uppfyllas oavsett vad det är för arbete, till exempel att du ska ha ett giltigt pass, att arbetet som du erbjudits ska följa svenska kollektivavtal och att du ska kunna försörja dig på det.

Undvik lång väntetid på ditt arbetstillstånd

Efter att en ansökan om arbetstillstånd skrivits i är det migrationsverket som ska godkänna den. Hur lång tid det tar att få ansökan godkänd beror dels på vilken bransch du ska arbeta i, dels vilken advokatbyrå som du vänder till dig för hjälp med detta. Går du genom en icke-certifierad byrå kan processen ta över ett år, medan det genom en certifierad byrå kan gå så snabbt som 10 dagar! Så för att vara säker på att du får ditt arbetstillstånd i tid vänd dig till en byrå som är certifierad och som har gedigen erfarenhet av dylika ärenden.

Vem kollar upp dolda fel i hus?

28 Jan 2022

Räkna inte med att säljaren eller mäklaren ens vet om alla dolda fel som kan finnas i ett hus. Det är köparens ansvar att kolla upp detta för att inte bli lurad och behöva betala ett överpris.

Ingen kan heller begära att du som köpare ska känna till alla vanliga problemställen i ett hus. Därför bör du anlita en specialist som vet var man ska titta innan man bestämmer sig för ett fastighetsköp. Alla fuktskador syns inte, och felkopplad el, trasiga avloppsrör och sviktande golv är inget man vill tänka på när man spanar in sitt favorithus. En konsult är värd alla pengar i världen om du får klara besked om eventuella dolda fel och det verkliga skicket på ditt åtråvärda hus.

Att kolla bakom fasaden

Njut av utsikten från altanen, beundra de vackra mosaikplattorna och ismaskinen, golvvärmen och bubbelbadkaret. Men glöm inte att ha ett öga på fastighetens konstruktion, tidigare reparationer och takets beskaffenhet, så att du inte blir lurad. Fasaden kan vara hur snygg som helst, men du gör dig den bästa tjänsten om du kollar vad som finns bakom. En elegant fasadbelysning kan du lätt köpa, men att laga tätskiktet i ett läckande tak är inte lika roligt.

En konsult som vet allt om byggnormer, material och konstruktion kan lätt hjälpa dig med att inspektera ditt tilltänkta hus. Faktum är att du själv måste kolla upp dolda fel. Med hjälp av en som är sakkunnig har du lättare för att bedöma om du vill genomföra husaffären.

Uppdatera dig med en utbildning i arbetsrätt

22 Jan 2022

När man jobbar med personal förväntas man ha kännedom om aktuella lagar och regler och även att ha utbildning i arbetsrätt. Friska upp dina kunskaper och gå en kurs om vad som gäller just nu.

Om du jobbar med personalfrågor blir du överöst av kommentarer och tyckanden, och det kan gälla allt från semesterlagen till turordning vid återanställning. När du går en kurs och uppdaterar din utbildning i arbetsrätt får du mycket information som du kommer att ha nytta av i det dagliga arbetet. Du får en större säkerhet när du hävdar din åsikt.

Ny utbildning ger auktoritet

Det kanske var länge sedan du lämnade skolbänken, och även om du läste rättskunskap och har arbetat med personal, är det mycket som ändrar sig med tiden. Inte minst lagar och regler som gäller föräldraförsäkring och anställningstrygghet är sådant som skiftar från tid till tid.

När du går en utbildning i arbetsrätt får du ta del av den senaste utvecklingen, frågor som är aktuella och nya lagar och regler. Dessutom brukar man informera och diskutera om olika prejudikat, de fall där en domstol har avgjort ett arbetsrättsligt mål. Det är alltid intressant att se hur olika arbetsfrågor bedöms juridiskt.

Det finns många kurser fysiskt eller online som du kan välja bland. Din nya utbildning ger dig mer auktoritet när du yttrar dig, och du hänger med i den aktuella diskussionen på ett helt annat sätt. Du kan säga emot när du blir ifrågasatt, för du har fått dina kunskaper uppdaterade.

Hjälp efter våldtäkt i Göteborg

25 Sep 2021

Att ha blivit utsatt för ett brott kan göra att man hamnar i chock och inte vill tänka på vad som hänt, men har man blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg så ska man anmäla det så fort som möjligt.

Det svåra med att ha utsatts för ett sexualbrott är att man kanske kände personen som gjorde det. Man vill inte dra in polisen och ställa till en skandal. Eller så är man rädd för att få mer problem om man gör det.

Man undrar vad folk ska tänka om en, kanske kommer de att säga att det var ens eget fel. Att man hade varit med på det men ångrat sig eller att man bara hittat på. Man vet kanske inte ens vad man ska kalla det som hände.

Har man blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg så finns det diskret och skyddande hjälp att få. Människor som hjälper till att sätta namn på vad som hänt. De arbetar dagligen med såna brott och vet hur svårt det är.

Man kan få gratis hjälp av en advokat om man utsatts för sexalbrott eller våldtäkt

Man vet kanske inte hur man ska börja och drar sig för att kontakta polisen, det blir så dramatiskt. Då kan man ta kontakt med ett sjukhus eller med en advokat direkt. Det finns advokater som bara arbetar med sexuella brott så de vet hur jobbigt det kan vara.

Ringer man, eller mejlar, så får man prata i lugn och ro med någon som kan hjälpa. Det är första steget.

En ny tid i livet väntar

27 May 2021

Livet har en tendens att bjuda på oförutsedda förändringar. Dessa förändringar kan vara både bra och dåliga. Oavsett vilket behöver du ta dig igenom dem och få ordning på ditt liv igen.

Äntligen är du fri, börjar leva ditt liv igen. Uppskatta allt du har omkring dig. Ibland kan du gå ut och ställa dig i trädgården, bara för att andas, titta och känna in allt du har omkring dig. Hemmet som en gång var ett fängelse, är nu en frihet. Att lämna ditt ex är det bästa du gjort. Även om det var en tuff period, med bråk om vem som skulle ha vårdnaden, så var det värt det. Att leva som du gjorde är inget liv. Du gjorde allt din partner sa och skulle helst inte känna eller tänka något själv. Nej, aldrig igen ska du vara fängslad. Friheten vinner varenda gång.

Blommar ut till en stark blomma

Under många år har du fått höra hur dålig du är, alla fel du gör, hela tiden. Tills du insåg att nej, det är inte jag. Alla fel kan inte bero på mig. Dagen du bestämde dig, det var dagen du började leva. Det är givet att du ska få vårdnaden i Göteborg. Ditt ex är inte kapabel att ta hand om ett barn. Barnet vill för den delen bo med dig. Alla viktiga frågor gällande barnet kommer att gå raka vägen till dig. Men barnet kommer trots det att få träffa sin andra förälder, precis som alla barn förtjänar att göra.

Att arbeta i Sverige

24 Mar 2021

Många är intresserade av att kunna arbeta i Sverige. För att kunna göra det behöver du ett arbetstillstånd. När du fått arbetstillstånd får du arbeta. Behöver du hjälp kan du kontakta jurist.

Att arbeta i Sverige är viktigt för många människor. Villkoren då du arbetar här skiljer sig i många fall ganska mycket från många andra länder. Det finns lagar som reglerar arbetstider och löner och övriga villkor. Planerar du att fortsätta att bo i Sverige behöver du ett arbete för att tjäna ditt uppehälle.

Att söka arbetstillstånd kan kännas som en omöjligt lång och komplicerad uppgift. Processen är inte alltid glasklar och du kan känna oro för utgången. Kommer jag att kunna få arbetstillstånd? Kommer jag att hitta ett bra arbete? I många fall kan det kännas tryggt och bra att få hjälp från en firma med jurister.

Vad kan en juristbyrå hjälpa mig med?

För dig som inte redan bor i Sverige men planerar att leva och arbeta här är en juristbyrå en trygg hjälp. En juristbyrå som har arbetat med liknande frågor länge har naturligtvis erfarenhet och kunskaper du själv saknar. De har arbetat med många olika människor och företag i många olika situationer.

En jurist med rätt kompetens och erfarenhet vet hur du ska hantera din ansökan om arbetstillstånd. Juristbyrån hjälper dig genom hela processen, från början till slut. De ser till att du får fram rätt dokument och de hjälper dig att formulera dig på rätt sätt. Ni har samma mål - att ditt arbetstillstånd blir beviljat.

När har man rätt till en offentlig försvarare?

15 Mar 2021

Det händer att man hamnar i situationer som gör att man behöver hjälp av en advokat. Men vad kostar det egentligen att anlita en advokat och när har man rätt till en offentlig försvarare?

Av olika anledningar hamnar man ibland i situationer i livet som måste lösas med hjälp av lagen. I vissa fall hamnar dessa ärenden också i domstol. Det kan vara om man är misstänkt för ett brott, som exempelvis rattfylleri, misshandel, stöld eller ekobrott. Men det kan även vara en vårdnadstvist gällande gemensamma barn och andra tvister.

Som privatperson har man i vissa fall rätt till rättshjälp vilket innebär att det är staten som betalar advokatkostnaden. Om man har rätt till rättshjälp vid en vårdnadstvist beror på hur stor inkomst man har. När det gäller brott kan man bara få rättshjälp om det brott som man är misstänkt för kan ge mer än sex månaders fängelse. Det är tingsrätten som avgör om man har rätt till en offentlig försvarare.

Tips på hur man hittar rätt advokat

Samtidigt som tingsrätten fattar beslutet att man har rätt till rättshjälp brukar de också utse en offentlig försvarare. Man har då rätt att själv föreslå och välja sin försvarare vilket man också bör göra. Det är nämligen inte alls säkert att den advokat som tingsrätten förordnar uppdraget är specialiserad på den typ av ärende som man behöver hjälp med. Vill man ha tips på advokater inom ett visst rättsområden har advokatsamfundet en bra sökfunktion på sin hemsida. Läs mer om offentlig försvarare på denna hemsida: offentligförsvarare.se

Specialisering inom ett område

4 Feb 2021

Inom juridikens värld finns det ett flertal olika nivåer på utbildning men även olika områden. Det man brukar specialisera sig på som advokat är det område som man har extra intresse för.

Lite likt en läkare som har en grund som man sedan väljer specialisering på så fungerar det också med advokater. Det finns de som har flera olika områden som de arbetar med, men ofta väljer man ett som man får en rejäl spetskompetens på. Likadant är det med advokatbyråer där flera advokater kan slå sig samman, eller bli anställda. Även de kan vara specialiserade eller så plockar man samman advokater med olika områden för att skapa en bredd.

Kunskap och känsla

För att kunna hålla sig professionell och arbeta för klientens bästa så är det viktigt att man som advokat både kan hålla känslorna i schack men även att man har en viss empati. För en advokat som är specialiserad på vårdnadstvister är det viktigt att ta in alla fakta men inte tappa fokus på det som är viktigast. I detta fall är det egentligen inte klienten utan barnen.

Man bör givetvis i alla sammanhang lägga ett stort fokus på att se till att klienten får känna sig hörd och att alla klientens önskemål tas under beaktning. Däremot ska en rättegång vara saklig och alla fakta bör komma fram för att rätten ska kunna fatta ett rättvist beslut. Som part i en vårdnadstvist är det därför viktigt att notera och delge advokaten alla fakta.

Ibland räcker det med medling

15 Dec 2020

Har ni separerat och har problem med att komma överens om var ert gemensamma barn ska bo? Genom att tidigt ta hjälp av en familjerättsjurist blir det ofta lättare att lösa konflikten.

Som vårdnadshavare till ett barn bär man det praktiska ansvaret för barnets personlig utveckling och hälsa och för att det Ska må brA. Vid en skilsmässa eller separation kan det uppstå en vårdnadstvist mellan föräldrarna angående barnet. Det kan exempelvis handla om var barnet ska bo och hur ofta det ska träffa den andra föräldern. Men även val av skola och andra viktiga beslut kan ge upphov till en vårdnadstvist. Detta går ofta att lösa genom medling av en familjerättsjurist, i andra fall måste konflikten lösas i domstol. Det är väldigt sällan som domstolen dömer till ensam vårdnad utan gemensam vårdnad anses oftast vara det bästa för barnet.

Barnets bästa avgör vårdnadstvisten

När rätten dömer i en vårdnadstvist utgår den alltid från vad som är bäst för barnet. Detta kan exempelvis innebära att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna lika mycket eller bara hos en av dem men regelbundet träffa och umgås med den andra föräldern. Rätten lyssnar också till vad barnet vill men det är inte avgörande i hur de dömer, men ju äldre barnet är desto mer väger dess vilja. Ibland dömer också domstolen också till ensam vårdnad men det se oftast som en sista utväg. Ofta är detta då det förekommer våld i relationen eller om en av vårdnadshavarna kraftigt brister i ansvaret för barnet. Lär dig mer om vårdnadstvister på denna webbsida: https://www.vårdnadstvisterstockholm.se

← Äldre inlägg