Vikten av ett bra aktieägaravtal

Att utforma ett bra avtal är inte alltid det lättaste. Ta därför alltid hjälp av en professionell firma när det är dags att skapa ditt företags aktieägaravtal.

Det är ingen hemlighet att avtal spelar en stor roll i affärer. Oavsett hur stort förtroende man kan ha för en partner eller dylikt kan det uppstå situationer där en muntlig överenskommelse helt inte duger då det uppstår en tvist. De flesta av oss har dock ingen juridisk bakgrund och att utforma avtal kan vara en komplicerad sak.

Ett av de många avtalen det kan handla om är ett så kallat aktieägaravtal. Oavsett hur stort eller litet ditt aktiebolag är kan det ske många oförutsedda saker. Har du tur kan det vara så att vinsterna blir mycket större än väntat, men även det motsatta kan hända med minskande vinst.

Vad är ett aktieägaravtal?

På ett väldigt kortfattat sätt går det att beskriva aktieägaravtal som en överenskommelse där samtliga eller en del av ägarna i ett aktiebolag ingår. Vad det gäller innehållet i ett sådant avtal kan det vara i princip vad som helst. Ofta handlar det dock om bestämmelser om vad som ska gälla i olika situationer.

Det är som sagt inte alltid helt enkelt att på egen hand utforma avtal om man inte har någon juridisk kunskap. Därför är det alltid en bra idé att ta hjälp av en juristbyrå när det är dags att utforma aktieägaravtal. Detta kan bidra till att minska tvetydigheter och således minska risken för tvister.

6 May 2023