Hur ska man skydda sina barn från misshandel?

Att skydda sina barn från att råka ut för misshandel är något många föräldrar kämpar med. Speciellt om barnen umgås i ett gäng där hårda tag är vanligt.

Många barn saknar känslan för var gränsen går vid fysisk kontakt. Det är lätt hänt att det som börjar som något oskyldigt övergår i ren och skär misshandel där de som deltar riskerar att skada sig ordentligt. Men hur ska man egentligen hålla sina barn borta från denna typ av umgänge?

Små barn tar ofta händerna när de blir ovänner. Det kan handla om något så enkelt som vem som ska ha vilken spade i sandlådan för att nävarna ska åka fram och ett regelrätt slagsmål ska ta fart. Med åren är det dock viktigt att lära sig använda sina ord för att lösa konflikter, men för alla blir det inte på det viset. Många barn fortsätter att slåss långt upp i åldrarna.

Risk för misshandel i umgänget

Tyvärr finns det gäng där det förekommer en mentalitet där misshandel är en del av vardagen. Där grupper har satt i system att slåss för att få sin vilja igenom och där hot om slag är vanliga. Bor man nära ett sådant gäng kan det kännas läskigt att släppa ut sitt barn vind för våg i området med vetskapen om vilka risker som lurar i närheten.

Som förälder kan man självklart inte skydda sina barn från allt ont i världen men det kan hjälpa mycket att bara hålla god uppsikt över barnet. Höra sig för om vilka vänner barnet umgås med och vara noggrann med att påpeka att våld aldrig är tillåtet. I de bästa av världar håller sig barnet till kompisar där spark och slag inte ingår i vad som anses vara normalt för umgänget.

Läs mer om misshandel på https://www.misshandel.nu/.

14 Feb 2024