När arvstvisten får släkten att se rött

Ta dig fram genom de dimmiga vatten som en arvstvist kan utgöra, med insikt och försiktighet. Det kan vara komplicerat och kräver riktig fingertoppskänsla.

Arvstvister kan dyka upp som en obehaglig överraskning i samband med ett arvskifte. Plötsligt står familjen där, oenig om vem som ska ärva farmors gamla tekanna eller pappas sommarstuga på Gotland.

Även om det finns lagar och testamenten för att styra fördelningen av kvarlåtenskap är det inte ovanligt att känslorna tar överhand och skapar en rörig situation. För att undvika att familjen splittras eller hamnar i långdragna rättsprocesser, är det då viktigt att försöka hitta lösningar som alla kan leva med.

Tips för att undvika en arvstvist

Risken för att hamna i en arvstvist kan ofta minskas. Ett bra första steg är att upprätta ett tydligt testamente där man specificerar vem som ska ärva vad. Det låter kanske trist att fundera på sin egen bortgång, men det kan spara mycket huvudvärk för dina efterlevande. Glöm inte att prata med familjen om dina önskemål, så att alla vet vad som komma skall.

Det kan även vara en god idé att ha en neutral tredje part, exempelvis en jurist, som kan hjälpa till att medla i eventuella konflikter redan innan sådana hinner eskalera till fullskalig krigsföring. Kom ihåg, det är nästan alltid billigare – både ekonomiskt och känslomässigt – att lösa en arvstvist utanför domstol än att dra den inför rätta.

31 May 2024