Lagstadgad minimilön

Lagstadgad minimilön är en fråga som väcks då och då i debatten.Här tar vi upp några olika aspekter av denna heta fråga. I Sverige har vi ingen lagstadgad minimilön på arbetsmarknaden. Den bestäms av arbetsmarknaden och förhandlingar mella parterna.

Vad är då minimilön? Jo, det handlar om en allmän benämning på den lägsta lön som en arbetsgivare kan betala för ett utfört arbete. I många länder är detta lagstadgat och gäller för hela arbetsmarknaden.

Den svenska modellen

Men då är det alltså inte i Sverige. Den svenska modellen ser istället ut så här: den lägsta lönen som får betalas ut bestäms i kollektivavtal som förhandlas fram av arbetsmarknadens parter, alltså arbetsgivarnas organisationer å ena sidan och fackförbund å den andra.

Detta görs alltså utan någon direkt statlig inblandning. De vanliga benämningarna inom detta området är lägsta lön, ingångslön eller grundlön.

I dag omfattas en mycket stor del av svensk arbetskraft av kollektivavtal, vilket leder till att dessa sätter en allmän standard på minimilönen i olika branscher.

Varierar mellan olika avtal

Lägsta lönen kan variera mellan olika kollektivavtal, så vill man ta reda på vad som gäller för den bransch man arbetar i så behöver man titta i det löneavtal som gäller för den bransch man arbetar inom. När man sedan har varit ute i arbetslivet ett tag och skaffat sig en viss arbetslivserfarenhet så tar individuell lönesättning över. Det innebär att lönen bestäms efter arbetsinnehållet (hur svåra och komplexa arbetsuppgifterna är och vilket ansvar du har) och givetvis även utifrån din arbetsprestation. Om du arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal så finns det heller ingen lägstalön som din arbetsgivare behöver ta någon hänsyn till. Det finns ingen lag som reglerar lägsta löner, så i dessa fall måste arbetstagaren bevaka sin lön och sina löneökningar själv. Hur låg lön en arbetstagare kan ha om det inte finns något kollektivavtal bestäms då av de regler som gäller ogiltighet för avtal.

Minimilöner – en kontroversiell fråga

Hur man ska resonera kring lagstadgade minimilöner är en het fråga som debatteras. Det finns vissa experter som hävdar att svenska lägstalöner ligger för högt och därmed försvårar inträdet på arbetsmarknaden för yngre personer. I Sverige är det inte ovanligt att ingångslönerna ligger på runt 20 000 kronor för personer som är 20 år eller äldre.

I en hel del andra europeiska länder är lägstalönerna betydligt lägre än i Sverige. Det finns dock stora variationer i lägstalön mellan länderna inom EU. I de 22 EU-länder som har minimilöner eller motsvarande varierar nivån stort. I Bulgarien är lägstalönen 1923 euro i månaden (1700 kronor) och Luxemburg 1923 Euro (18 000 kronor).