Vikten av bindande avtal och kontrakt

Ligger ni i startgroparna för att dra igång ett nytt byggprojekt? Ta hjälp av en jurist och skriv ett korrekt avtal med alla inblandade innan ni börjar så undviker ni många problem.

Ett korrekt skrivet avtal mellan olika aktörer och beställare gör att risken för missförstånd minskar vilket leder till mindre problem genom hela byggprocessen. Alla inblandade parter i bygget har nytta av ett korrekt avtal. Både beställare, entreprenörer och underentreprenörer. Detta för att bygget ska bli klart i tid. Därför är det viktigt att alla inblandade gör det arbete som de har åtagit sig att göra enligt avtalet som man skriver. Detta för att undvika förseningar som ofta även påverkar budgeten. Det finns särskilda standardavtal som man kan använda sig av men de är inte alltid kompletta eller går att applicera på alla byggprojekt. Det är därför bättre att anlita en särskild entreprenadjurist som vet vad som är viktigt i ett byggprojekt.

Låt en entreprenadjurist sköta kontakten med myndigheter

Det är dessutom ofta många krångliga regler och lagar som man måste ta hänsyn till och tillstånd behövs nästan alltid från olika myndigheter. Det är inte alltid så lätt att veta var man ska börja och alla tillstånd och allt pappersarbete kan lätt göra att hela bygget försenas i väntan på myndigheternas svar. En entreprenadjurist kan sköta all kontakt med myndigheter och se till att alla avtal och tillstånd kommer på plats. En jurist är väl insatt i myndighetsprocesser och kan även deras särskilda språk vilket underlättar och missförstånd kan lättare undvikas. Att ta hjälp av en entreprenadjurist leder oftare till att man har alla tillstånd på plats mycket snabbare och byggprojektet blir också färdigt fortare. Ur ekonomisk synvinkel är detta också givetvis bra då man snabbare kan gå vidare till nästa byggprojekt.

Välj en juristbyrå med gedigen erfarenhet

Håller man på att planera ett framtida byggprojekt ska man kontakta en entreprenadjurist så tidigt som möjligt i processen. Vänd er till en juristbyrå med lång erfarenhet och bred kompetens. Fråga efter referenser och vilka andra byggprojekt som de arbetat med. Det kan vara en god idé att konsultera två olika juristbyråer för att få en uppfattning om prisbilden och om de arbetar annorlunda. Det är viktigt att ha en entreprenadjurist som man känner förtroende för och som har all den tid som kan behövas för att få alla kontrakt på plats och tillstånd från myndigheter.

28 Jul 2020