Vad innebär umgängesrätt?

Umgängesrätt är något som ska respekteras då det handlar om en del som inkluderas i FN:s Barnkonvention och där vi i Sverige ratificerat denna konvention. På samma sätt som ett barn har rätt till mat, undervisning, trygghet, kärlek, integritet och exempelvis ett privatliv så har barnet också rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Tyvärr verkar detta ha fallit lite i glömska i samband med separationer, skilsmässor och, kanske framförallt, i samband med vårdnadstvister.

Vårdnadstvister har ökat i antal under senare år och det finns ingen logisk eller naturlig förklaring till detta. En hypotes är att folk i allmänhet gärna ser till sin egen rätt snarare än till vad som är bäst för sina barn. Skiljer man sig från sin partner så skapar detta, naturligtvis, ganska stora känslor. I synnerhet gäller detta om man själv blivit lämnad och där många, som en följd av detta upplevda svek, söker hämnd. Den hämnden innebär att man söker ensam vårdnad om barnen och där man genom detta också vill straffa sin tidigare partner där det gör som allra ondast.

Barn leker ute

Vårdnadstvister som sker av dunkla skäl

En vårdnadstvist som sker av fel skäl är något som man bör undvika. Med fel skäl så kan vi nämna hämnd som en följd av exempelvis otrohet. Att en person väljer att lämna dig som en följd av att han/hon träffat en annan gör ont och det handlar om ett svek - men är det något som gör personen i fråga till en olämplig vårdnadshavare och där umgänget med barnet ska minimeras? Vid alla vårdnadstvister så utgår man från statens sida att det bästa för barnen är en fortsatt delad vårdnad. Väldigt många vårdnadstvister av den karaktären sker därför förgäves och handlar om ett slöseri med pengar.

Vi ska även tillägga att samtliga kommuner i Sverige erbjuder samarbetssamtal i samband med en skilsmässa/vårdnadstvist. Ett sådant samtal öppnar för bättre, mer genomtänkta - och för barnen - betydligt smidigare umgänge med både mamma och pappa. Detta alltså ställt mot en uppslitande vårdnadstvist som sker av anledningar som inte innebär någon egentlig fara för barnen. Om en vårdnadstvist handlar om det - där en förälder är våldsam, dricker för mycket, brukar narkotika eller på något annat sätt erbjuder en farlig miljö för barnen - så är en vårdnadstvist den enda lösningen och något som måste ske.

Umgängesrätt även om du förlorar vårdnaden

Det är viktigt att poängtera följande - och detta sagt till alla som eventuellt funderar på en vårdnadstvist i syfte att exkludera den andra föräldern från barnen: umgängesrätten gäller fortfarande. Även om du som mamma tilldelas ensam vårdnad om barnen så kommer de fortfarande att ha rätt att träffas och umgås med sin pappa. Du kommer att ha mandat och ansvar att fatta alla viktiga beslut gällande barnens framtid, men umgänget kan du inte strypa.

Det är många som tror att en vårdnadstvist och ensam vårdnad handlar om just detta: man tar bort möjligheten för barnen att träffa den andre föräldern. Så är alltså inte fallet, umgängesrätt är fortfarande gällande och det innebär att barnen, även fortsatt, ska erbjudas ett regelbundet umgänge med sin pappa- eller mamma. Om inte detta sker? Ja, då kan man faktiskt bryta mot en lag och begå något som kallas för umgängessabotage. Det är något som kan ge upphov till att man själv tappar vårdnaden om barnen. Vår umgängesrätt skar respekteras!

5 Feb 2020