Ta hand om barn tillsammans

Bara för att man går isär som ett par så innebär det inte att man är osams gällande barnen. De flesta par fortsätter att ha gemensamt ansvar för sina barn. Men vad innebär gemensam vårdnad?

Normalt sett har båda föräldrarna vårdnaden om sina barn. Det är endast ifall en förälder inte önskar detta som man kan få ensam vårdnad. Ibland är det för att den ena föräldern inte anses lämplig av någon anledning. Eller för att den ena föräldern inte själv vill ha det ansvaret. Men om ingen av föräldrarna gör någon åtgärd så har båda automatiskt samma ansvar. Även ifall man är osams om relationen så kan det gå bra när det kommer till barnens väl.

Praktiskt innebär det att man båda just ska se till att barnen har det bra. Men det innefattar även att båda ska ta del av information och ge sitt godkännande. Det kan vara vad som händer i skolan. Om barnen blir sjukt eller skadas och behöver vård. Byte av skola. Eller godkännande av båda föräldrar ifall barnet ska flytta från adressen där det är skrivet.

Boende och vård

Att ha gemensam vårdnad är däremot inte detsamma som att man delar barnens boende lika. Med ett lika ansvar är det föräldrarna själva som bestämmer hur de vill dela på boendet. Ibland kan den ena föräldern själv välja att inte ha sina barn lika mycket. Det kan bero på att man har ett arbete som innebär att man inte kan ta hand om barnen lika mycket. Eller så kanske man bor långt ifrån barnens skola så det är praktiskt svårt att lösa. Man kan också ändra delningen hur och när man själva önskar. Så länge båda föräldrarna är överens.

Ense men oense

Det händer att föräldrar är ense om barnens vårdnad men oense om barnens boende. Då finns det åtgärder som man kan ta till för att försöka lösa tvisten. Socialen kan göra ett första försök till en lösning. Om det inte går så kan ärendet gå vidare till tingsrätten. Men det kan också bero mycket på hur gamla barnen är. Om barnen är över tolv så brukar rätten ta hänsyn till vad barnen själva vill.

Med hänsyn menas att man lyssnar till barnens önskemål men inte alltid följer vad barnen vill till punkt och pricka. Det kan exempelvis ha att göra med att man bedömer den ena föräldern som olämplig för en längre boendetid.

1 Sep 2020