Specialisering inom ett område

Inom juridikens värld finns det ett flertal olika nivåer på utbildning men även olika områden. Det man brukar specialisera sig på som advokat är det område som man har extra intresse för.

Lite likt en läkare som har en grund som man sedan väljer specialisering på så fungerar det också med advokater. Det finns de som har flera olika områden som de arbetar med, men ofta väljer man ett som man får en rejäl spetskompetens på. Likadant är det med advokatbyråer där flera advokater kan slå sig samman, eller bli anställda. Även de kan vara specialiserade eller så plockar man samman advokater med olika områden för att skapa en bredd.

Kunskap och känsla

För att kunna hålla sig professionell och arbeta för klientens bästa så är det viktigt att man som advokat både kan hålla känslorna i schack men även att man har en viss empati. För en advokat som är specialiserad på vårdnadstvister är det viktigt att ta in alla fakta men inte tappa fokus på det som är viktigast. I detta fall är det egentligen inte klienten utan barnen.

Man bör givetvis i alla sammanhang lägga ett stort fokus på att se till att klienten får känna sig hörd och att alla klientens önskemål tas under beaktning. Däremot ska en rättegång vara saklig och alla fakta bör komma fram för att rätten ska kunna fatta ett rättvist beslut. Som part i en vårdnadstvist är det därför viktigt att notera och delge advokaten alla fakta.

4 Feb 2021