Prata först med din försvarsadvokat i Stockholm

En försvarsadvokat i Stockholm är en rättighet för den som har anklagats för ett brott där. Man behöver inte ens sitta med på ett förhör utan advokathjälp.

Polisen utreder många brott, och det kommer in tips på misstänkta gärningsmän. Naturligtvis leder det till åtskilliga förhör. Både skyldiga och oskyldiga personer kan bli utpekade, och ibland kan det röra sig om ganska allvarliga anklagelser. Vi har alla sett en sådan scen på TV och film, när polisen vid gripandet säger till den anklagade att ”allt du säger kan användas mot dig”. Vare sig man är skyldig eller inte, är det klokt att först rådgöra med en advokat innan man yttrar sig, om man vet att man har lätt för att bli nervös. Man kan bli förvirrad av situationen och börja pladdra på ett sätt som är ofördelaktigt för en själv. Säg inget, utan be om en försvarsadvokat i Stockholm.

En advokat för brottmål kan hjälpa dig

Ibland reagerar man starkt bara på att bli anklagad för något. Är man inte skyldig, kan man ändå bli så frustrerad av anklagelsen att man nästan får tunghäfta. Man vill att de ska förstå att man inte har gjort något, även om omständigheterna ser så ut. Då är det bra att ha en advokat vid sin sida som är specialist på brottmål. Han kan hjälpa dig att se klart på situationen och ge dig stöd. Man får tänka på att vi har ett rättsväsende i Sverige som är till för att man ska kolla upp alla fakta noga innan man dömer. Skulle domen ändå bli fel, kan man överklaga den, så vi har ganska stor rättssäkerhet i vårt land. Brott måste bevisas så att ingen blir frihetsberövad eller straffad på orätta grunder.

Advokaten ser till ditt bästa

Skulle du ha råkat göra ett allvarligt misstag i ditt liv och riskerar ett långt straff för det, finns det möjlighet att ta fram och åberopa förmildrande omständigheter. En brottmålsadvokat har lång rutin och har varit med vid åtskilliga förhandlingar. Rätten är hans arbetsplats, så han har erfarenhet både av hur det går till i rättssalen och hur de anklagade känner sig. Advokatens uppgift är att se till ditt bästa, även om det blir rättegång och skadeståndsanspråk. En jurist kan konsten att förhandla, och genom sakliga argument kan han få ner både strafftid och skadeståndsbelopp. Försvarsadvokaten vill helst få sin klient frikänd, och ofta lyckas han med det också.

10 Feb 2020