Ibland är det extra viktigt att ha rätt person vid sin sida

Juridik är ett komplext ämne. Det gör det omöjligt för en advokat att behärska alla olika områden. De flesta advokater specialiserar sig därför bara inom ett eller ett par rättsområden.

Alla advokater är specialiserade inom olika rättsområden som familjerätt, bolagsrätt, arbetsrätt och brottmål med flera. Detta då juridik är ett stort och invecklat ämne som innefattar så många olika områden. Dessutom är lagboken tjock och det är omöjligt för en jurist att kunna läsa in sig på eller vara bra på alla ämnen. En advokat som åtar sig uppdrag inom många olika rättsområden bör man därför akta sig för. Särskilt om man är misstänkt för eller står åtalad för något så allvarligt som ett brott.

Vid allvarligare brottmål har man rätt att själv välja sin försvarare

Är man misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har man rätt att själv välja sin försvarare. Man behöver alltså inte ta den offentliga försvarare som rätten utser, utan kan be att få någon annan. Det är viktigt att man känner förtroende för den person som ska försvara och bistå en genom hela processen. Har man inte tidigare varit i en liknande situation är det inte så lätt att veta vilken advokat man ska kontakta, men det är viktigt att man väljer någon som är specialiserad på just brottmål. Det är alltid bra att gå på rekommendationer från vänner och familj. Kan man inte det får man göra en sökning på nätet, exempelvis på “brottmålsadvokat i Helsingborg”.

Så ska en skicklig brottmålsadvokat vara

Det är viktigt att den brottmålsadvokat man anlitar har den tid som krävs för målet och inte är alltför uppbokad med andra klienter. Detta då advokaten ifall att det behövs ska bedriva egna utredningar och hitta vittnen och inte bara gå på polisens arbete. Advokaten ska även förbereda sin klient inför polisförhör och de frågor som kan tänkas ställas och sedan även vara med vid förhören. Sitter man dessutom häktad blir advokaten den som håller kontakten med yttervärlden och hjälper till med att underrätta arbetsgivare och kanske se till så att hyran betalas i tid. Att vara misstänkt för ett brott kan vara väldigt jobbigt och det är viktigt att man känner stort förtroende för sin brottmålsadvokat. Skulle man inte göra det eller om något ändras på vägen ska man inte tveka att byta advokat så fort som möjligt.

28 Aug 2020