Företagares värsta skräck

Vad innebär det att gå i konkurs och hur går det till? För de flesta är det en katastrof när företaget måste läggas ner men det finns också de som passar på att tjäna pengar på andras olycka.

Att inte kunna gå runt utan vara tvungen att lägga ner sitt företag är många företagares värsta scenario. Om man bestämmer sig av egen fri vilja så är det en annan sak. Men för dem som kanske slitit i åratal med sitt livsverk och sedan ser det rinna ut i sanden, är det en katastrof på alla plan som en del aldrig återhämtar sig ifrån. När man blir tvungen att lägga ner sitt företag så innebär det inte enbart att företaget slutar existera utan allt som företaget äger säljs och de pengar man kan skrapa ihop används till att betala alla fordringar som finns. Om företagsformen är enskild firma så kan det även innebära att ägaren blir skuldsatt med summor som förstör privatekonomin under väldigt många år.

När det inte går längre

Beslutet om att sätta ett företag i konkurs kan komma från såväl fordringsägare som företaget självt. Kan man inte betala sina skulder och det inte finns någon utväg så finns det inte något annat alternativ. Men innan man kommit så långt bör man försöka likvidera alla onödiga tillgångar och kapa alla möjliga kostnader. Det finns även flera åtgärder man kan göra som att ta in fler ägare som kommer in med nytt kapital eller att göra en rekonstruktion, där man efter 3-12 månader kan vara i en position att i stort sett ha startat om företaget på nytt. Fördelen med en rekonstruktion är att avtal som exempelvis hyresavtal kan hävas i förtid, skulder läggs på is med mera.

Tjäna på andras olycka

En av åtgärderna som en konkursförvaltare gör är att sälja allt som kan inbringa pengar. Det kan vara varulager, maskiner och inventarier och det vanligaste är att det säljs på auktion av något slag. Antingen kan konkursförvaltaren själv hålla i auktionen eller så kan man anlita någon som håller i den, som till exempel något av de företag som man kan hitta auktionera ut konkurslager på internet. Det finns så mycket pengar att tjäna på detta att inte bara auktionsfirmorna utan även många privatpersoner livnär sig på att tjäna pengar på det som säljs ut från konkursbon, som kan vara allt från kläder till byggmaterial och grävmaskiner. 

9 Apr 2020