Får barn från 12 år bestämma hos vilken förälder de ska bo?

Vid en separation kan det vara mycket tufft för såväl föräldrar som barn. Vem vänder man sig till för råd och hjälp? Hur mycket har barnen att säga till om och vad händer om man är oense?

Separationer är aldrig lätta för någon inblandad, och har man barn så kan det vara ännu mer utmanande. Om man väljer att bo kvar i närheten av varandra så kan man hitta de lösningar på boendet som man själva väljer att ha. Så länge alla är överens så är det ingen som kommer att ha åsikter gällande upplägget. Men om man bor långt ifrån varandra eller om barnet själv har åsikter om hos vem det vill bo mer tid, eller kanske på heltid, så kan det ibland vara svårt att vara överens som föräldrar. Det finns en myt som säger att barnet själv får bestämma hos vem det ska bo, när barnet fyllt tolv. Och det är endast en myt. Från tolv års ålder, eller när rätten bedömer barnet som tillräckligt moget för att fatta beslut gällande sitt boende, så kan rätten lyssna på barnet och bedöma barnets önskan som något man ska lyssna på.

Påverkan eller hot

Men det finns även situationer där rätten väljer att gå emot barnets vilja. Det är ifall rätten bedömer att föräldern, som barnet vill bo mer hos, inte har en lämplig miljö för barnet att vara i. Ibland tror barn att de måste välja en förälder som de känner att de måste ta hand om. Det kan vara en förälder som är missbrukare eller som mår mycket dåligt psykiskt. Men det kan även vara en förälder som misshandlar barnet eller bedriver incest, och barnet känner sig då hotat till att välja den föräldern.

Hjälp och råd

Antingen man separerar med eller utan barn så finns familjerätten som ett stöd. Man kan få hjälp såväl om man är oense som om man är ense men vill få alla papper och allt annat korrekt. Familjerätten dömer bland annat gällande bodelning, vårdnadstvister och boendetvister. Det kan vara skönt att få hjälp och att veta att vad som än beslutas så är det enligt lag och genom en objektiv bedömning av rätten. Man kan även få hjälp innan problem eller tvister uppstått, genom att skriva avtal, testamenten och så vidare. Att tänka efter i förväg underlättar ofta när man är oense. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sida: https://www.familjerättstockholm.com

23 Apr 2020