En vårdnadsprocess kan kosta mycket

När det som ingen egentligen vill ska hända, händer ändå. Föräldrar är oense om vårdnaden av gemensamma barn. Orsakerna kan vara många. Barnens rätt går först. Hur löser man detta på bästa sätt?

Det är rimligt att anta att ingen person går in i ett förhållande och får barn med tanken att detta förhållande snart kommer att vara till ända. Ändå får vi vara realistiska och inse att detta händer, hela tiden. Människor utvecklas åt olika håll och har olika mål. Många gånger är ett avslut av förhållandet en sund och vettig lösning. Det är också lika rimligt att tro att ingen förälder medvetet vill ställa till det för sina barn. I en situation där barnet varken har medverkat annat än som passiv åskådare eller har någon önskan att mista en förälder är det väsentligt att tänka på barnets bästa. Föräldrar ska vara de vuxna.

En vårdnadstvist behöver inte vara något negativt

I själva begreppet tycks en negativitet ligga inbäddad. Så behöver det inte vara. Om föräldrar under en längre period haft svårt att komma överens om saker som rör de gemensamma barnen kan en vårdnadsprocess faktiskt ge parterna tillfälle att dryfta problemen med utomstående. Man kan också räta ut den mängd frågetecken de flesta har rörande vad lagen säger. Det är ju inte så att man redan tidigare vet hur allt bör gå till vid en vårdnadstvist när man hamnar där! När vårdnadshavare tagit kontakt med jurist eller advokat startas en process, både juridiskt och mentalt. Föräldrarna får tillfälle att lugna ner upprörda känslor och lära sig mer om lagens bokstav och lagens anda. Kan man sedan agera som de vuxna och mogna personer som föräldrar behöver vara kan vårdnadstvisten bli till hjälp för de personer som är viktiga - barnen. Kan eller vill man inte agera vuxet får barnen lida oavsett.

En utdragen tvist kostar pengar

De flesta vuxna personer i Sverige har olika typer av försäkringar. Bland dessa brukar det oftast finnas någon typ av rättsskydd. Detta innebär att åtminstone delar av kostnaderna täcks av försäkringen. Huvudregeln vid en vårdnadstvist är att varje part betalar sina egna kostnader. Skulle en förälder däremot medvetet sabotera processen kan läget ställa sig annorlunda. Lösningar finns alltid att få gällande det ekonomiska. I vissa fall har man som förälder även rätt till så kallad rättshjälp från staten. I inget fall ska barn behöva fara illa och en vårdnadstvist ska alltid föras med deras bästa för ögonen. Läs mer om vårdnadsprocessen här: https://www.vårdnadstvist.nu

9 Mar 2020