En advokat kan prata för dig

Både ett brottsoffer och en förövare har rätt till advokat i Sverige. Rättssäkerheten innebär att lagen beaktas och att alla behandlas med respekt och rättvisa. Advokaten för din talan.

Inför lagen är vi alla lika, är ett talesätt. Men man kan också bli helt paralyserad vid tanken på en förestående rättegång. För att ha en ärlig chans behöver man anlita en advokat som kan se saken ur sin klients synvinkel och agera professionellt.

En pålitlig företrädare

Bor man i södra Sverige är det ganska naturligt att man exempelvis anlitar en skicklig brottmålsadvokat i Malmö. Du berättar om din syn på saken och den situation du har hamnat i. Därefter kan en advokat bedöma dina chanser och möjligheter utifrån vad lagen säger. En advokat med erfarenhet vet hur man handskas med problemen, för han har redan företrätt flera andra personer i en liknande belägenhet. Man kan också titta på liknande rättsfall i Sverige och hur domar har utfallit. En advokat har ett mycket stort kontaktnät och kan få goda råd av sina kollegor när det gäller att se saken ur din synvinkel. Taktik kallas det, och det är ibland svårt att tänka klart själv för en klient, så därför behöver man anlita en stabil och juridiskt kunnig företrädare. En brottmålsadvokat kan analysera läget.

Försvarsadvokat eller målsägandebiträde

Brottmålsadvokatens roll beror på vad saken gäller. Är du anklagad för ett brott är han din försvarsadvokat och finns på plats både vid polisförhör och rättegång. Du ska ha en rättvis chans att få din sak prövad, och en advokat försöker få dig frikänd. I annat fall kan din försvarsadvokat både peka på förmildrande omständigheter och yrka på ett kortare straff och lägre böter.

Brottsoffer har en särskilt utsatt situation i rätten. Dels har de utsatts för ett trauma och dels kan det vara obehagligt att berätta om det offentligt och tvingas peka ut förövaren. Ett brottsoffer behöver ett målsägandebiträde. Här ska brottmålsadvokaten vara till hjälp och föra klientens talan, vara en stödperson och begära ett så högt skadestånd som möjligt. När offret är ett barn och förövaren en vårdnadshavare är det en extra känslig situation. Barnet har då rätt till en särskild företrädare, och även då träder brottmålsadvokaten in med sin expertis och sitt professionella agerande. Barn är extra sårbara, och man kan förstå vilket trauma det är att tvingas ange sina föräldrar och att växa upp i en så otrygg miljö.

10 Oct 2020