Brottmålsadvokaten ska ha erfarenhet av den typ av brott som det gäller

Att åtalas för ett brott är allvarligt och det kan få stora konsekvenser för livet och framtiden. Därför är det jätteviktigt att man ser till att anlita en skicklig brottmålsadvokat.

Det finns tillfällen i livet då man inte ska lämna saker åt slumpen, som exempelvis om man är misstänkt för eller står åtalad för ett brott. Om brottet har en straffsats på minst sex månader har man rätt till en offentlig försvarare. Man brukar då få en försvarare utsedd av domstolen men man bör istället välja och föreslå en annan advokat. Det är viktigt att anlita en brottmålsadvokat som är specialiserad på det brott som man är misstänkt för. Är man misstänkt för bokföringsbrott ska advokaten vara kunnig i bokföring och ekobrott etc.

Så ska en bra brottmålsadvokat agera

Tyvärr finns det både bra och mindre bra brottmålsadvokater. En advokat som specialiserar sig på alltför många ämnen är sällan skicklig och bör undvikas. Juridik är ett komplext ämne och det är omöjligt att vara bra på allt. Det är även viktigt att advokaten har den tid som ett brottmål ofta kräver och inte är uppbokad med för många klienter på en gång.

En bra brottmålsadvokat förbereder sin klient inför polisförhör och de frågor som kan tänkas ställas och är också personligen närvarande. Advokaten ska även ibland bedriva egna utredningar och hitta vittnen och inte bara bygga målet på polisens uppgifter. Det är viktigt att man känner förtroende för sin advokat och litar på att denne gör sitt yttersta. Att ha en socialt begåvad advokat kan i vissa fall underlätta i kontakt med andra inblandade parter.

Är man missnöjd ska man byta advokat

Att bli dömd för ett brott kan få konsekvenser för det framtida arbetslivet då en prick i brottsregistret finns kvar i mellan fem till tio år. Därför är det viktigt att man ser till att anlita en så skicklig brottmålsadvokat som möjligt. Vet man inte vem man ska kontakta får man söka på internet eller via Advokatsamfundet där också advokatens specialområde finns listat. En advokat ska inte åta sig ett uppdrag som den inte tror att den klarar av. Men det kan ändå vara en bra idé att fråga advokaten om den har god erfarenhet av den typ av brott det gäller. Viktigt att känna till är att man alltid kan byta advokat, även vid ett senare tillfälle.

26 Aug 2020