Bodelning vid samboförhållande

Här berättar vi mer om vad som gäller vid en bodelning efter ett samboförhållande. Ett bodelningsavtal är alltid viktigt vid en skilsmässa, men det är lätt att glömma att det på många sätt är viktigt även i ett samboförhållande. När sambos separerar sätter avtalet en juridisk punkt för alla ekonomiska förbindelser och redogör dessutom för vem som ska ha vad. Dessutom är det viktigt med en bodelning för att båda parter var för sig ska kunna ta nya bolån. Om man inte har ett bodelningsavtal i ett samboförhållande så kan det alltså uppstå en hel del problem.

Egendom och skulder ingår vid en bodelning

Vad ska då tas upp i bodelningsavtalet? Bara samboegendom och eventuella skulder som är kopplade till samboegendomen är det som ska ingå. Inom begreppet samboegendom ryms en hel del. Den permanenta bostaden samt bohaget (möbler, husgeråd, elektronik och annat), men det ska ha köpts för gemensam användning under tiden då personerna varit tillsammans. Saker som parterna ägt var för sig sedan tidigare räknas inte som samboegendom. Vid bodelningen delas samboegendomens värde (skulder avdragna) lika mellan parterna. Lagen tar inget hänsyn till vem som faktiskt äger eller har finansierat den gemensamma bostaden eller bohaget när bodelningen ska genomföras.

Stora risker att inte ha ett avtal

Det finns självklart en del risker med att inte upprätta ett avtal för bodelning. Det innebär att de ekonomiska mellanhavanden som finns mellan sambos inte är avslutade och en risk att banker inte godkänner enskilda nya bolån när parterna vill starta om sina liv var för sig. Dessutom kvarstår rätten att begära bodelning ett år efter att ni flyttat isär. Ett bodelningsavtal kan alltså vara mycket viktigt, så se till att kontakta en erfaren jurist som kan hjälpa er att upprätta ett. Det är alltså viktigt att tänka på framtiden redan innan ni flyttar ihop som sambos. Om inget avtal är skrivet är det sambolagen som styr hur saker och ting ska fördelas och då är det stor risk att ingen av parterna blir nöjd.

Bostaden leder ofta till konflikt

Bostaden hamnar ofta i fokus vid en bodelning, oavsett om det handlar om ett äktenskap eller ett samboförhållande. För att sambolagen ska gälla måste bostaden ägas gemensamt eller ha förvärvats för gemensamt bruk. Om ena parten äger en bostad innan samboskapet kan alltså inte den andra parten hävda sig att rätt till bostaden när förhållandet upphör. Om ett sambopar köper en lägenhet för gemensamt bruk så har båda rätt till lägenheten när förhållandet upphör, och detta gäller oavsett hur mycket de båda parterna har betalat för bostaden. Detta förutsätter dock att samboskapet har pågått under en längre tid.

9 May 2020