Att sprida frid och att ordna arv

Vad är arvsrätt och hur fungerar det? Vad säger den svenska lagen? Måste man skriva testamente och hur påverkar ett sådant arvsrätten? Frågor som är bättre att ta upp för tidigt än för sent!

De allra flesta av oss tvekar ganska stort inför tanken att ordna våra affärer och fördela vår egendom. Vi vet att själva gärningen inte frammanar vår egen död men det känns...onödigt? Ändå är det så att om fler hade klart för sig vad som gäller skulle mycket bekymmer, gräl och tårar kunna undvikas för våra närmaste. Ingen vill ställa till det för sina barn eller för sin partner men det är där många hamnar ändå. Det intelligenta är att ta reda på hur lagen är skriven, fundera, och sedan ta hjälp med att exempelvis skriva testamente eller ett juridiskt avtal. Är din avsikt och din önskan klar och tydlig gör du saken enklare för dina efterlevande.

Vad är arvsrätt?

Arvsrätt är de lagar som reglerar vem eller vilka som har rätt till arv efter en avliden person. Lagarna reglerar inte bara vem som får ärva utan också i vilken ordning man ärver. Om man som exempel tar ett gift par ärver först den kvarlevande partnern. Därefter deras gemensamma barn. Skulle den avlidne ha ett barn som inte nuvarande partnern är förälder till har detta så kallade särkullsbarn rätt att få ut sitt arv utan att vänta på att den kvarlevande partnern avlider. Har vi istället ett par där man dels inte är gifta och inte heller har gemensamma barn, utan båda har egna barn, kan man hamna i en riktigt krånglig situation. Finns inget testamente skrivet kan det bli så illa att partnern inte har rätt till något alls, utan antingen måste flytta från hemmet eller lösa ut barnen. Som alla förstår är det inte enkelt alla gånger med alla turer i arvsrätten.

Enkla lösningar med kunskap om lagen

Är man medveten om ungefär vad som gäller, eller funderar över hur saken skulle ställa sig i ens eget specifika fall är det bra att kontakta en jurist. En jurist har kompetensen att reda ut vad som är vad och när alla har klart för sig vad som gäller kan man lämpligen skriva ett testamente. Att veta att man ordnat rättvisa och skapat sämja för både barn och för sambo kommer troligen att förlänga livet med åtskilliga år för vilken person som helst!

26 Feb 2020