Att handskas med en svår situation

En skilsmässa med åtföljande vårdnadstvist är aldrig kul. Ändå går inte alltid allt som man vill och det är något man kan behöva ta tag i. Det ska man inte göra ensam, och det behöver man inte heller!

En skilsmässa är en vardaglig sak idag. Det händer många att man en dag finner det omöjligt att fortsätta ett förhållande. Inga höjda ögonbryn brukar synas till då det händer. För alla inblandade är det ändå så långt ifrån en vardaglig sak som man kan komma.

Ibland rör en skilsmässa eller separation bara två personer, men ofta är man fler än så - många har minderåriga barn att ta hänsyn till. För de flesta fungerar det. Men inte för alla.

Hur uppstår en vårdnadstvist och hur löser man den?

En vårdnadstvist är sällan något som plötsligt briserar som en bomb. De flesta vårdnadstvister uppstår under en längre period av oenighet. När den eskalerar eller börjar slita alltför mycket på parterna inser man kanske att det är dags att ta nya grepp. Kanske t o m radikala grepp. Vi har en vårdnadstvist.

En sådan tvist ska inte förväxlas med begreppet umgängesrätt. Och umgängesrätt ska inte tolkas som att föräldrar till varje pris ska ha rätt till att träffa sina barn. Det är barnen som har rätt att ha relationer med sina föräldrar. Det är en liten men viktig skillnad. När föräldrar tappar sin vuxenroll och inte kan enas om det som tillhör vardagen för de gemensamma barnen - uppfostran, skolgång, semestrar - behöver de hjälp.

Juridiken bakom vårdnadstvisten

Gemensam vårdnad är det som alltid eftersträvas och som anses vara bäst för barnen. I de fall där detta inte fungerar kan en förälder ta beslutet att begära enskild vårdnad. I vissa fall kan det vara så att en förälder bedöms inte kunna fungera som vårdnadshavare. Det kan handla om brottslighet som våld eller annat. Det kan handla om sjukdom av psykisk, eller i vissa fall fysisk, art som gör att föräldern inte kan hantera situationen.

Det juridiska förhållandet mellan föräldrar och deras barn regleras i Föräldrabalken, och den kan faktiskt vara nyttig läsning. Sedan är det en annan sak hur rätten vanligen tolkar lagen och då behöver du en juridiskt kunnig person i närheten. Du behöver en advokat som agerar som ditt ombud. Många tvekar inför att driva saken i rätten och inför tanken på arvoden. Men frid är värt det och kostnadsfrågan kan lösas den med.

27 Sep 2020